Gizlilik

DSGVO’ya göre veri koruma beyanı

Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgi

 1. Sorumlu kişinin adı ve adresi

Üye Devletlerin Temel Veri Koruma Yönetmeliği ve diğer ulusal veri koruma yasaları ile diğer veri koruma yönetmeliklerinden sorumlu kişi:

REO AG

Brühler Strasse 100

42657 Solingen

Tel.: 0049-(0)2 12-88 04-0

Faks: 0049-(0)2 12-88 04-188

info(at)reo.de

 1. Veri koruma görevlisinin adı ve adresi

Sorumlu kişinin veri koruma görevlisi:

Jens Maleikat

Bohnen IT GmbH

Hastener Strasse 2

42349 Wuppertal

Tel.: +49 (202) 24755 – 24

E-Posta: jm(at)bohnensecurity.it

Web sitesi: www.bohnensecurity.it

Veri işleme hakkında genel bilgi

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN KAPSAMI

Kullanıcılarımızın kişisel verilerini yalnızca işlevsel bir web sitesi ile içeriklerimiz ve hizmetlerimiz için gerekli olduğu sürece toplar ve kullanırız. Kullanıcılarımızın kişisel verilerinin toplanması ve kullanılması düzenli olarak yalnızca kullanıcının rızasıyla gerçekleşir. Geçerli nedenlerle önceden onay alınamayan ve verilerin işlenmesine yasalarca izin verildiği durumlarda istisnai durum uygulanır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN YASAL DAYANAĞI

Kişisel verilerin işlenmesi için veri sahibinin rızasını aldığımız sürece, Madde 6 paragraf 1 AB Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) yasal dayanak görevi görür.

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için gerekli kişisel verilerin işlenmesinde, DSGVO’nun Madde 6 paragraf 1 b bendi yasal dayanak görevi görür. Bu aynı zamanda sözleşme öncesi tedbirleri gerçekleştirmek için gerekli olan işleme operasyonları için de geçerlidir.

Kişisel verilerin işlenmesinin, şirketimizin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğü yerine getirmesi gerektiği sürece, DSGVO’nun Madde 6 paragraf 1 c bendi yasal dayanak görevi görür.

Veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarının kişisel verilerin işlenmesini gerektirmesi durumunda, DSGVO Madde 6(1)(d) yasal dayanak görevi görür.

Şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatini korumak için işlem yapılması gerekiyorsa ve veri sahibinin menfaatleri, temel hak ve özgürlükleri ilk bahsedilen menfaatten ağır basmazsa, DSGVO’nun Madde 6 paragraf 1 f bendi , işleme için yasal dayanak görevi görür.

 1. VERİ SİLME VE SAKLAMA SÜRESİ

İlgili kişinin kişisel verileri, depolama amacı sona erdiğinde silinir veya engellenir. Ayrıca, Avrupa mevzuatı veya ulusal yasa koyucu tarafından AB düzenlemelerinde, yasalarda veya sorumlu kişinin tabi olduğu diğer hükümler tarafından gerekmesi durumunda veriler saklanabilir. Yukarıda belirtilen standartlar tarafından öngörülen bir saklama süresi sona ererse, verilerin bir sözleşmenin yapılması veya yerine getirilmesi için daha fazla saklanmasına gerek olmadığı sürece veriler de engellenecek veya silinecektir.

III. web sitesinin sağlanması ve kayıt dosyalarının oluşturulması

 1. VERİ İŞLEMENİN TANIMI VE KAPSAMI

Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, sistemimiz otomatik olarak ziyaret eden bilgisayarın bilgisayar sisteminden veri ve bilgi toplar.

Aşağıdaki veriler toplanır:

Kullanılan tarayıcı türü ve sürümü hakkında bilgi

Kullanıcının işletim sistemi

Kullanıcının İnternet servis sağlayıcısı

Kullanıcının IP adresi

Erişim tarihi ve saati

Kullanıcının sisteminin web sitemize eriştiği web siteleri

Web sitemiz üzerinden kullanıcının sistemi tarafından erişilen siteler

Veriler ayrıca sistemimizin kayıt dosyalarında saklanır. Bu veriler, kullanıcının diğer kişisel verileriyle birlikte depolanmaz.

 1. VERİ İŞLEME İÇİN YASAL DAYANAK

Veri ve günlük dosyalarının geçici olarak depolanmasının yasal dayanağı DSGVO’nun Madde 6 paragraf 1 f bendidir .

 1. VERİ İŞLEMENİN AMACI

Web sitesinin kullanıcının bilgisayarına iletilmesi için IP adresinin sistem tarafından geçici olarak saklanması gerekir. Bunun için kullanıcının IP adresi oturum süresince kayıtlı kalmalıdır.

Web sitesinin işlevselliğini sağlamak için veriler günlük dosyalarında saklanır. Ayrıca, veriler web sitesini optimize etmemize ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini sağlamamıza yardımcı olmaktadır. Verilerin pazarlama amaçlı değerlendirilmesi bu bağlamda gerçekleşmez.

DSGVO’nun Madde 6, paragraf 1, f bendi uyarınca veri işlemeye olan meşru menfaatimiz de bu amaçlara dayanmaktadır.

 1. SAKLAMA SÜRESİ

Veriler, toplanma amaçları için artık gerekli olmadıkları anda silinecektir. Web sitesinin sağlanması için veri toplanması durumunda, ilgili oturum sona erdiğinde bu işlem gerçekleşir.

Veriler kayıt dosyalarında saklanıyorsa, en geç yedi gün sonra bu işlem gerçekleşir. Daha fazla saklama mümkündür. Bu durumda, kullanıcıların IP adresleri silinir veya yabancılaştırılır, böylece arayan istemcinin atanması artık mümkün olmaz.

 1. İTİRAZ VE SİLME OLASILIĞI

Web sitesinin sağlanması için verilerin toplanması ve verilerin kayıt dosyalarında saklanması, web sitesinin çalışması için kesinlikle gereklidir. Sonuç olarak, kullanıcının itiraz olasılığı yoktur.

 1. E-POSTA İLE İLETİŞİM
 2. VERİ İŞLEMENİN TANIMI VE KAPSAMI

Bizimle verilen e-posta adresi üzerinden iletişime geçilebilir. Bu durumda, kullanıcının e-posta ile iletilen kişisel verileri saklanır.

Bu bağlamda, veriler üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. Veriler yalnızca konuşmayı işlemek için kullanılır.

 1. VERİ İŞLEME İÇİN YASAL DAYANAK

Verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, kullanıcı rızasını verdiyse DSGVO’nun Madde 6 paragraf 1 a bendidir.

E-posta gönderme sürecinde iletilen verilerin işlenmesinin yasal dayanağı DSGVO’nun Madde 6 paragraf 1 f bendidir. E-posta kontağı bir sözleşmenin yapılmasını hedefliyorsa, işleme ilişkin ek yasal dayanak DSGVO’nun Madde 6 fıkra 1 bendidir.

 1. VERİ İŞLEMENİN AMACI

Kişisel verilerin e-postadan işlenmesi, yalnızca iletişimin kurulması için kullanılır.

 1. SAKLAMA SÜRESİ

Veriler, toplanma amaçları için artık gerekli olmadıkları anda silinecektir. İletişim formunun giriş maskesinden elde edilen ve e-posta ile gönderilen kişisel veriler için, kullanıcıyla ilgili görüşme tamamlandığında bu işlem gerçekleşir. İletişim, söz konusu durumların açıklığa kavuşturulduğu koşullardan çıkarılabildiği zaman sona erer.

 1. İTİRAZ VE SİLME OLASILIĞI

Kullanıcı, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rızasını istediği zaman iptal etme olanağına sahiptir. Kullanıcı bize e-posta ile ulaşırsa, kişisel verilerinin saklanmasına her zaman itiraz edebilir. Böyle bir durumda iletişime devam edilemez.

Bu durumda, lütfen info(at)reo.de adresine gayri resmi bir e-posta gönderin.

Bizimle iletişim kurma sürecinde saklanan tüm kişisel veriler bu durumda silinecektir.

 1. GOOGLE ANALYTICS
 2. VERİ İŞLEMENİN TANIMI VE KAPSAMI

Bu web sitesi, Google Analytics web analiz hizmeti işlevlerini kullanır. Sağlayıcı 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde bulunan Google Inc’dir. Google Analytics, “çerezler” kullanır. Bunlar, bilgisayarınızda depolanan ve web sitesini kullanımınızın analizini sağlayan metin dosyalarıdır. Çerez tarafından bu web sitesini kullanımınızla ilgili oluşturulan bilgiler genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. IP anonimleştirme

Bu web sitesinde IP anonimleştirme işlevini etkinleştirdik. Bu, IP adresinizin Google tarafından Avrupa Birliği Üye Devletleri’nde veya ABD’ye gönderilmeden önce Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına taraf olan diğer ülkelerde kesilmesine neden olacaktır. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresi ABD’deki bir Google sunucusuna iletilecek ve orada kısaltılacaktır. Google, bu web sitesinin operatörü adına, web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi operatörüne web sitesi ve İnternet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak için bu bilgileri kullanacaktır. Tarayıcınız tarafından Google Analytics bağlamında iletilen IP adresi diğer Google verileriyle birleştirilmez. tarayıcı eklentisi

Tarayıcınızda uygun ayarları seçerek çerez kullanımını reddedebilirsiniz, ancak bunu yaparsanız bu web sitesinin tüm işlevlerini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın. Ayrıca, aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek Google’ın çerez tarafından oluşturulan verileri ve web sitesini kullanımınızla (IP adresiniz dahil) ilişkili olmasını ve bu verileri Google tarafından işlenmesini önleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Google Analytics’teki demografik özellikler

Bu web sitesi Google Analytics’in “demografik özellikleri” işlevini kullanmaktadır. Bu, site ziyaretçilerinin yaşı, cinsiyeti ve ilgi alanları hakkında bilgi içeren raporların oluşturulmasına olanak tanır. Bu veriler, Google’ın ilgi alanına dayalı reklamlarından ve üçüncü taraf sağlayıcıların ziyaretçi verilerinden elde edilir. Bu veriler belirli bir kişiye atanamaz. Bu özelliği istediğiniz zaman Google Hesabı reklam tercihlerinizden veya “Veri toplamayı devre dışı bırakma” bölümünde açıklandığı gibi bilgilerinizi toplayan Google Analytics’in kapsamı dışında bırakmayı devre dışı bırakabilirsiniz.

 1. VERİ İŞLEME İÇİN YASAL DAYANAK

Google Analytics çerezleri, DSGVO’nun Madde 6, Paragraf 1, fen bendi uyarınca depolanır.

 1. VERİ İŞLEMENİN AMACI

Web sitesi operatörünün, hem web sitesini hem de reklamını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etme konusunda yasal bir hakkı vardır.

 1. SAKLAMA SÜRESİ

Veriler, toplanma amaçları için artık gerekli olmadıkları anda silinecektir.

 1. İTİRAZ VE SİLME OLASILIĞI

Aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak Google Analytics’in verilerinizi toplamasını engelleyebilirsiniz. Bu web sitesine gelecekte yapılacak ziyaretlerde verilerinizin toplanmasını önleyen bir devre dışı bırakma çerezi ayarlanır: Google Analytics’i devre dışı bırakın. Google Analytics’in kullanıcı verilerini nasıl ele aldığı hakkında daha fazla bilgi Google’ın gizlilik politikasında bulunabilir: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

VI VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Aşağıdaki liste, DSGVO’ya göre ilgili kişilerin tüm haklarını içermektedir. Kendi web sitesi ile ilgili olmayan haklardan bahsetmek gerekmez. Bu bakımdan liste kısaltılabilir.

Kişisel verileriniz sizin tarafınızdan işleniyorsa, DSGVO kapsamı dahilinde etkilenirsiniz ve sorumlu kişi karşısında aşağıdaki haklara sahip olursunuz:

 1. BİLGİ EDİNME HAKKI

Sorumlu kişiden, sizinle ilgili kişisel verilerin tarafımızdan işlenip işlenmeyeceğini onaylamasını isteyebilirsiniz.

Bu tür bir işlem gerçekleşmişse, sorumlu kişiden aşağıdaki bilgileri talep edebilirsiniz:

(1) kişisel verilerin işlenme amaçları;

(2) işlenen kişisel veri kategorileri;

(3) sizinle ilgili kişisel verilerin açıklandığı veya hala ifşa edildiği alıcılar veya alıcı kategorileri;

(4) sizinle ilgili kişisel verilerin saklanması için planlanan süre veya bununla ilgili özel bilgi mümkün değilse, saklama süresini belirleme kriterleri;

(5) sizinle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi, denetleyici tarafından işlemenin sınırlandırılması hakkı veya bu tür işlemlere itiraz hakkı;

(6) bir denetim makamına itiraz hakkının mevcudiyeti;

(7) kişisel veriler veri sahibinden alınmazsa, verilerin kaynağı hakkında mevcut bilgiler;

(8) DSGVO Madde 22 paragraf 1 ve 4 uyarınca profil oluşturma dahil otomatik karar vermenin varlığı ve en azından bu durumlarda, ilgili mantık ve bu işlemenin veri sahibi için kapsamı ve amaçlanan etkileri hakkında anlamlı bilgiler.

Hakkınızdaki kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarılıp aktarılmadığı hakkında bilgi isteme hakkına sahipsiniz. Bu bağlamda, iletim ile ilgili olarak DSGVO’nun 46. maddesi uyarınca uygun garantiler hakkında bilgilendirilmeyi talep edebilirsiniz.

 1. DÜZELTME HAKKI

Sizinle ilgili işlenen kişisel veriler yanlış veya eksikse, veri sorumlusundan düzeltme ve/veya tamamlama talep etme hakkına sahipsiniz. Sorumlu kişi düzeltmeyi gecikmeden yapacaktır.

 1. işlemenin sınırlandırılması hakkı

Aşağıdaki koşullar altında, sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz:

(1) veri sorumlusunun kişisel verilerin doğruluğunu onaylamasını sağlayan bir süre boyunca sizinle ilgili kişisel verilerin doğruluğuna itiraz ederseniz;

(2) işlemin yasalara aykırı olması durumunda ve kişisel verileri silmeyi reddedersiniz ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep edersiniz;

(3) veri denetleyicisinin artık işleme amacıyla kişisel verilere ihtiyacı kalmadığında, ancak yasal talepleri iddia etmek, kullanmak veya savunmak için bilgilere ihtiyacınız olduğunda veya

(4) DSGVO’nun Madde 21, paragraf 1 uyarınca işleme itirazda bulunmuş olmanız durumunda ve sorumlu kişinin meşru nedenlerinin ötesine geçip geçmediği henüz belirlenmemiş olduğu durumda.

Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesi kısıtlanmışsa, bu tür veriler, saklanmak dışında yalnızca sizin izninizle veya hakların ileri sürülmesi, kullanılması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması amacıyla veya Birliğin veya bir Üye Devletin önemli bir kamu yararına dayanarak işlenebilir.

İşlem kısıtlaması yukarıdaki koşullara göre kısıtlanmışsa, kısıtlama kaldırılmadan önce sorumlu kişi tarafından bilgilendirileceksiniz.

 1. İPTAL ETME HAKKI
 2. a) Silme görevi

Veri sorumlusundan, sizinle ilgili kişisel verileri gecikmeden silmelerini isteyebilirsiniz ve aşağıdaki nedenlerden biri geçerliyse kontrolör bu verileri gecikmeksizin silmek zorundadır:

(1) Sizinle ilgili kişisel veriler, toplanma veya başka şekilde işlenme amaçları için artık gerekli değilse.

(2) İşlemenin DSGVO Madde 6 paragraf 1 a bendi veya Madde 9 paragraf 2 a bendi uyarınca yapıldığı onayınızı iptal edersiniz ve işlemenin başka bir yasal dayanağı yoksa.

(3) DSGVO’nun Madde 21, paragraf 1 uyarınca işlemeye karşı itirazda bulunuyorsanız ve işlemenin geçerli bir meşru nedeni yoksa veya DSGVO’nun Madde 21 paragraf 2 uyarınca işleme karşı itirazda bulunuyorsanız.

(4) Sizinle ilgili kişisel veriler yasa dışı olarak işlenmişse.

(5) Sizinle ilgili kişisel verilerin silinmesi, Birlik yasası veya veri sorumlusunun tabi olduğu Üye Devletlerin yasası uyarınca yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gereklidir.

(6) Sizinle ilgili kişisel veriler, DSGVO’nun Madde 8, paragraf 1 uyarınca sunulan bilgi toplumu hizmetleriyle ilgili olarak toplanmıştır.

 1. b) Üçüncü taraflara bilgi verilmesi

Veri sorumlusu sizinle ilgili kişisel verileri herkese açık hale getirdiyse ve DSGVO Madde 17 paragraf 1 uyarınca bu verileri silmek zorundaysa, veri sahibi olarak sizin kişisel verilerinizi işleyen veri işlemcilerini bu kişisel verilere veya bu kişisel verilerin kopyalarının ya da çoğaltılmalarının tüm bağlantılarının silinmesini talep ettiğini bildirmek için mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetlerini dikkate alarak teknik önlemler dahil olmak üzere gerekli önlemleri alır.

 1. c) İstisnalar

İşleme aşağıdaki nedenlerle gerekli olduğu sürece iptal hakkı mevcut değildir

(1) ifade ve bilgi alma özgürlüğünü kullanmak;

(2) Birlik ya da veri sorumlusunun tabi olduğu Üye Devletlerin yasaları uyarınca işlemek için gereken yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için veya bir görevin kamu yararına yapılması veya veri sorumlusuna verilen resmi yetkinin kullanılması için;

(3) DSGVO Madde 9 paragraf 2 ve h ve i bentleri ile Madde 9 paragraf 3 uyarınca halk sağlığı alanındaki kamu yararı nedeniyle;

(4) a) uyarınca atıfta bulunulan yasa, bu tür bir işlemenin amaçlarına ulaşılmasını imkansız hale getirecek veya ciddi şekilde bozuyabileceği sürece kamu yararına, bilimsel veya tarihsel araştırma amaçlarına yönelik arşivleme amacıyla veya DSGVO’nun Madde 89 paragraf 1 uyarınca istatistiksel amaçlar doğrultusunda,

(5) yasal talepleri ileri sürmek, uygulamak veya savunmak.

 1. BİLGİ EDİNME HAKKI

Veri sorumlusunun bilgiyi düzeltmesini, işlemenin silinmesini veya sınırlanmasını sağlama hakkınızı kullandıysanız, veri sorumlusu sizinle ilgili kişisel verilerin, bu durum imkansız olduğu veya makul olmayan bir çaba gerektirmediği sürece, verilerin düzeltilmesi veya silinmesi veya işleme kısıtlaması hakkında ifşa edildiği tüm alıcıları bilgilendirmekle yükümlüdür.

Sorumlu kişi bu alıcılar hakkında bilgilendirilme hakkına sahiptir.

 1. VERİ AKTARMA HAKKI

Sorumlu kişiye, yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir biçimde verdiğiniz, sizinle ilgili kişisel verileri alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, aşağıdaki durumlarda kişisel verilerin sağlandığı görevli tarafından engellemeden bu verileri sorumlu başka bir kişiye aktarma hakkınız vardır

(1) işleme DSGVO Madde 6 paragraf 1 a bendi veya DSGVO Madde 9 paragraf 2 a bendi veya DSGVO Madde 6 paragraf 1 b bendi uyarınca bir sözleşmeye dayalı olduğunda ve

(2) işleme otomatik yöntemlerle gerçekleştirildiğinde.

Bu hakkı kullanırken, sizinle ilgili kişisel verilerin teknik olarak mümkün olduğu sürece doğrudan bir veri denetleyicisinden başka bir veri denetleyicisine aktarılmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Diğer kişilerin özgürlükleri ve hakları bundan etkilenmemelidir.

Aktarma hakkı, bir görevin kamu yararına yapılması veya veri sorumlusuna verilen resmi yetkinin kullanılması için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesi için geçerli değildir.

 1. İTİRAZ HAKKI

Özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, DSBER’in 6(1)(e) veya (f) maddesi uyarınca sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu durum ayrıca bu hükümlere dayalı olarak profil oluşturma için de geçerlidir.

Veri sorumlusu, korumaya değer işleme için zorunlu nedenleri olmadığı sürece, sizinle ilgili kişisel verileri artık işlemez.

çıkarlarınız, haklarınız ve özgürlüklerinizden daha ağır basan veya işleme, yasal talepleri iddia etmek, uygulamak veya savunmak için kullanılır.

Sizinle ilgili kişisel veriler doğrudan pazarlama amacıyla işleniyorsa, söz konusu reklamcılık amacıyla sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkınız vardır; bu durum doğrudan pazarlama ile ilişkili olduğu sürece profil oluşturma için de geçerlidir.

Doğrudan pazarlama amacıyla işleme itiraz ederseniz, sizinle ilgili kişisel veriler artık bu amaçlar için işlenmeyecektir.

Bilgi Toplumu hizmetlerinin kullanımı ile ilgili olarak, 2002/58/EC Yönergesine bakılmaksızın, teknik şartnameler kullanılarak otomatik prosedürler yoluyla itiraz hakkınızı kullanma olanağına sahipsiniz.

8 VERİ KORUMA RIZA BEYANININ İPTAL EDİLMESİ HAKKI

Veri koruma rıza beyanınızı istediğiniz zaman iptal etme hakkına sahipsiniz. Rızanın iptali, iptal gerçekleşene kadar rıza temelinde yürütülen işlemin yasallığını etkilemez.

 1. PROFİLLEME DAHİL BİREYSEL DURUMLARDA OTOMATİK KARAR

Size karşı yasal etkisi olan veya sizi benzer şekilde önemli ölçüde etkileyen profilleme dahil olmak üzere otomatik profil işleme karara tabi tutulmama hakkına sahipsiniz. Karar aşağıdaki özelliklere sahip olduğunda bu durum geçerli değildir

(1) sizinle sorumlu kişi arasında bir sözleşmenin imzalanması veya yerine getirilmesi için gerekli olması,

(2) Birliğin veya sorumlu kişinin tabi olduğu Üye Devletlerin mevzuatı kabul edilebilir olduğunda ve bu mevzuatın haklarınızı, özgürlüklerinizi ve meşru menfaatlerinizi korumak için uygun tedbirleri içerdiğinde veya

(3) açık rızanızla.

Ancak, DSGVO’nun Madde 9 paragraf 2’de a veya g bentleri geçerli değilse ve hak ve özgürlüklerinizi ve meşru menfaatlerinizi korumak için uygun önlemler alınmadıkça bu kararlar DSGVO’nun Madde 9 paragraf 1 uyarınca özel kişisel veri kategorilerine dayanmayabilir.

(1) ve (3) ‘de belirtilen durumlarda, sorumlu kişi, en azından sorumlu bir kişinin müdahalesini alma, kendi pozisyonunu belirtme ve karara itiraz etme hakkı da dahil olmak üzere haklarınızı, özgürlüklerinizi ve meşru menfaatlerinizi korumak için makul tedbirleri alır.

 1. DENETİM KURUMUNA BAŞVURMA HAKKI

Herhangi bir idari veya yargı yoluna halel getirmeksizin, sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin DSGVO’ya aykırı olduğuna inanıyorsanız, özellikle ikamet ettiğiniz Üye Ülkede bir denetim makamına itiraz etme hakkınız vardır.

Şikayetin verildiği denetim makamı, şikayetçinin durumu ve sonuçları hakkında, DSGVO Madde 78 uyarınca adli hukuk yolu olasılığı da dahil olmak üzere şikayetçiyi bilgilendirecektir.

Bu site şu dillerde de mevcuttur: Almanca