REOTRON – GÜÇ KONTROL CİHAZI / GÜÇ KAYNAKLARI

Katodik Koruma (CP) uygulamalarında kullanım için güç kaynakları

REOTRON – GÜÇ KONTROL CİHAZI / GÜÇ KAYNAKLARI

GÜÇ KONTROL CİHAZLARI / GÜÇ KAYNAKLARI HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER

Elektrik, gerilim, güç – REO, on yıldır, enerjinin hem endüktif hem de elektronik olarak verimli bir şekilde dönüştürülmesiyle ilgilenmektedir.

REOTRON SMP anahtarlamalı güç kaynağı, proses mühendisliği sistemlerinde kullanım için güvenli, kararlı ve ayarlanabilir bir güç kaynağı sağlar ve yüksek kaliteyi garantiler. REOTRON SMP serisinin DC güç kaynakları, girişten çıkışa kadar galvanik izolasyonu sağlayan birincil anahtarlamaya sahip güç kaynaklarıdır. Cihazlar; gerilim, akım veya güç regülatörü olarak kullanılabilirler.

Tek fazlı tristör güç kontrol cihazları, proses endüstrilerindeki, -özellikle de termik santrallerdeki- uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır. Tristör kontrol cihazları, faz açısı kontrolünde veya periyodik grup kontrol çalışma modlarında çalışabilir ve dahili olarak gerilim, akım ve güç kontrol cihazına sahiptir.

Üç fazlı tristör güç kontrolcihazı endüstriyel proses mühendisliğinde ve özellikle de termik santrallerde kullanılır. Tristör kontrol cihazları, faz açısı kontrol cihazı ve periyodik grup kontrolü olarak mevcuttur ve dahili gerilim, akım ve güç regülatörlerine sahiptir. Bu sayede, yüksek talep durumunda bile çıkış gücü sabit kalacaktır.

MDZ ateşleme ve kontrol cihazları, harici güç yarı iletkenlerinin ve güç dönüştürücü sistemlerinin (galvanizleme gibi) regüle edilmesi için tasarlanmıştır. Bu akım her bir akım ve gerilim regülasyonu için bir adet kontrol cihazı içermektedir. Gerilim düzenleme çalışma modunda, nominal değer kullanılarak önceden ayarlanmış çıkış gerilimi, dahili bir kontrol devresi ile sabit tutulacaktır. Bu nedenle son değişiklikler veya zayıf şebeke voltajı, çıkış voltajı üzerinde hiçbir etkiye sahip değildir.


REOTRON SMP DC-GÜÇ KAYNAKLARI

REOTRON SMP anahtarlamalı güç kaynağı, proses mühendisliği sistemlerinde kullanım için güvenli, kararlı ve ayarlanabilir bir güç kaynağı sağlar ve yüksek kaliteyi garantiler.

REOTRON SMP serisinin DC güç kaynakları, girişten çıkışa kadar galvanik izolasyonu sağlayan birincil anahtarlamaya sahip güç kaynaklarıdır. Cihazlar; gerilim, akım veya güç regülatörü olarak kullanılabilirler.


REGÜLE EDİLMİŞ 1 FAZLI TRİSTÖR-KONTROL CİHAZI REOTRON EW / MEW

Tek fazlı tristör güç kontrol cihazları, proses endüstrilerindeki, -özellikle de termik santrallerdeki- uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır.

Tristör kontrol cihazları, faz açısı kontrolünde veya periyodik grup kontrol çalışma modlarında çalışabilir ve dahili olarak gerilim, akım ve güç kontrol cihazına sahiptir.


REGÜLE EDİLMİŞ 3 FAZLI TRİSTÖR-KONTROL CİHAZI REOTRON MDW

Üç fazlı tristör güç kontrol cihazı endüstriyel proses mühendisliğinde ve özellikle de termik santrallerde kullanılır.

Tristör kontrol cihazları, faz açısı kontrol cihazı ve periyodik grup kontrolü olarak mevcuttur ve dahili gerilim, akım ve güç regülatörlerine sahiptir. Bu sayede, yüksek talep durumunda bile çıkış gücü sabit kalacaktır.


TRİSTÖRLER İÇİN REOTRON MDZ ATEŞLEME VE KONTROL CİHAZLARI

MDZ ateşleme ve kontrol cihazları, harici güç yarı iletkenlerinin ve güç dönüştürücü sistemlerinin (galvanizleme gibi) regüle edilmesi için tasarlanmıştır. Bu akım her bir akım ve gerilim regülasyonu için bir adet kontrol cihazı içermektedir.

Gerilim düzenleme çalışma modunda, nominal değer kullanılarak önceden ayarlanmış çıkış gerilimi, dahili bir kontrol devresi ile sabit tutulacaktır.


Kişisel Gelişim

Uygulamanıza özel geliştirilmiş teknik olarak uygun çözümler.

Gerçek teknik ihtiyaçlarınızı analiz ediyor ve standartlaştırılabilen ürün çözümleri geliştiriyoruz.